توصیه هایی به سرمایه گذاران
شنبه 2 اردیبهشت 1396

توصیه هایی به سرمایه گذاران

1. شیفته و مبهوت بازده های گذشته نشوید.
سرمایه گذاری خود را منطبق با کار کارشناسی خود انتخاب کنید. پژوهش ها نشان داده اند كه عموما" عملكرد گذشته بازار، ضامن بازده هاي آينده نيست. از اين رو سرمايه گذاري ها را بر اساس ويژگي هايشان انجام دهيد و صرفا" به عملكرد گذشته دل نبنديد. به عبارت ديگر احساساتي عمل نكنيد.

2. تنها از يك روش براي انتخاب سرمايه گذاري استفاده نكنيد.
حتي خبرگان سرمايه گذاري نيز بعضا" در پيش بيني حركت هاي بازار و تعيين بهترين زمان خريد موفق نيستند. همه ممكن است اشتباه كنند فقط كساني اشتباه نمي كنند كه هيچ گاه سرمايه گذاري نمي كنند.(که اين نيز خود بزرگ ترين اشتباه است) از اين رو روش ناموفق يا موفق سرمايه گذاري قبلی ممكن است در شرايط فعلي معكوس عمل كند. مهم اين است كه از اشتباهات قبلي درس بگيريم.

3. به طور مستمر سرمايه گذاري كنيد.
همواره فرصت هاي مناسبي براي سرمايه گذاري وجود دارد. بنابر اين هر ماهه مبلغ معيني را پس انداز كنيد و از فرصت هاي جديد سرمايه گذاري استفاده نماييد. سرمايه گذاري مستمر غالبا" شما را در برابر ضربه هاي سخت بازار ايمن مي سازد.

4. به سرمايه گذاري هاي خود تنوع ببخشيد.
براي به حداقل رساندن ريسك هاي سرمايه گذاري ها و افزايش بازده هاي احتمالي ، به سرمايه گذاري خود تنوع ببخشيد . سرمايه گذاري را مي توان با خريد دارايي هاي مالي مانند سهام صنايع و بخش هاي متفاوت و اوراق مشاركت و دارايي هاي حقيقي مانند زمين و ساختمان يا ديگر دارايي هاي فيزيكي متنوع ساخت.

5. به هنگام ناپايداري و بي ثباتي بازار ، صبر و بردباري پيشه كنيد.
توجه داشته باشيد كه به لحاظ تاريخي پس از يك كاهش بازده در بازار غالبا" افزايش بازده رخ داده است و برعکس ان نیز صادق است و بعد ار یک دوره افزایش یازده دوره رکود و کاهش اتفاق افتاده است. چنانچه مجهز به يك استراتژي سرمايه گذاري باشيد آن گاه نوسان هاي بازار آسيب جدي به سرمايه گذاري شما نخواهد رساند.

6. حد معقولي از ريسك را بپذيريد تا از رشد بالقوه ي بازار سهام محروم نشويد.
پرتفويي كه شامل سهام، سپرده ي بانكي و اوراق مشاركت باشد، ريسكش كمتر از پرتفويي است كه تنها از سپرده ي بانكي يا اوراق مشاركت تشكيل شده است. از اين رو به منظور كسب نتايج دلخواه ، همواره با در نظر داشتن ميزان ريسك پذيري خود ، نسبت مناسبي از سهام را نيز در پرتفوي خود بگنجانید.
براي تعيين سطح ريسك پذيري بايد ابتدا اهداف سرمايه گذاري خود را معين كنيد. افق زماني سرمايه گذاري ، يكي از عوامل مهم در تعيين اهداف سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران بلند مدت ريسك پذيرترند.

7. همواره به بازارهاي غير مالي نيز توجه كنيد.
محتوا و افق سرمايه گذاري خود را گسترش دهيد. توجه به بازارهاي غير مالي مثل مسكن ، طلا ، محصولات و مواد اوليه علاوه بر امكان گسترش محتواي پرتفوي پربازده، امكان تحليل دقيق تر سرمايه گذاري در بازارهاي مالي را نيز فراهم می سازد.

8. تنها بر اساس شنيده ها عمل نكنيد.
بازار سرمايه بازاري است كه كالاي آن اطلاعات است. اطلاعات سطوح مختلفي دارد. هر قدر اطلاعات دقيق تر باشد امكان تحليل و پيش بيني درست تر نيز بالاتر مي رود. اطلاعات شنيداري و شايعات در پايين ترين سطح دقت و صحت قرار دارند. محتواي شنيده ها ممكن است تحت تاثير منافع گوينده ، ادراك گوينده و شنونده ، منابع اطلاعاتي و تفاوت هاي ادراكي به كنش های غير منطقي بیانجامد. به هر ترتيب فراموش نكنيد كه قبل از هر سرمايه گذاري ، بررسي و تحليل اطلاعات درست ضروري است.

9. با هوشياري و آگاهي سرمايه گذاري كنيد.
همواره بر سرمايه گذاري هاي خود نظارت نماييد. سهامي وجود ندارد كه شما آن را براي هميشه نگه داريد. براي يك سرمايه گذاري همواره زماني براي خريد و زماني براي فروش وجود دارد. سرمايه گذار موفق كسي است كه اين دو زمان را تشخيص دهد.

10. از خدمات مشاوران مالي و سرمايه گذاري استفاده كنيد.
نيازها و شرايط مالي شما دائما" در حال تغيير است. از اين رو مراجعه شما به متخصصان سرمايه گذاري به شما در تركيب و انتخاب مناسب سرمايه گذاريتان كمك مي نمايد. غالبا ضروري است كه حداقل سالي يك بار به متخصصان سرمايه گذاري مراجعه كنيد توجه داشته باشيد كه سرمايه گذاري يك كار تخصصي است. بهره گيري از متخصصان در هر رشته ي كاري موجب ارتقاء بهره وري ، كارايي و اثر بخشي آن مي گردد.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام