عوامل رشد قیمت سهام
شنبه 2 اردیبهشت 1396

عوامل رشد قیمت سهام

چند نکته ساده که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند

چه عواملی باعث رشد قیمت سهام می شود؟

یکی از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با سود آوری مواجه خواهند بود
صرف نظر از مسائل و شرایط اقتصادی، تحولات ملی و جهانی هم می تواند در وضعیت بازار سرمایه و قیمت سهام شرکت ها موثر باشد به اعتقاد کارشناسان هنگامی که سرمایه گذاران منتظر اخبار خوب هستند باید منتظر بود قیمت سهام نیز افزایش پیدا کند. اما اخبار بد به معنی کاهش قیمت سهام است و ممکن است اثرات آن روزها ، هفته ها و شاید ماه ها باقی بماند.
دانستن چند نکته ساده می تواند به سرمایه گذار در تعیین استراتژی سرمایه گذاری کمک بسزایی نماید. یکی از این نکات ساده توجه به سلامت مالی یک شرکت می باشد.

درست است که مکانیزم عرضه و تقاضا عامل مهم تعیین کننده قیمت سهم است اما در این بخش یک نکته وجود دارد ، عرضه سهام محدود است و سرمایه گذاران فقط می توانند سهامی را خریداری نمایند که در اختیار سهامداران قبلی شرکت است .
بنابراین در این جابجایی وضعیت مالی این شرکت برای ایجاد تقاضا با عرضه بسیار مهم است. کارشناسان توصیه می نمایند که سرمایه گذاری قبل از هر گونه سرمایه گذاری در سهام شرکت ها قبلاً نسبت به سلامت مالی آن شرکت اطمینان لازم را حاصل نمایند. اگر انتظار این باشد که شرکت سود آوری خود را از دست بدهد یا سود آوری اندکی داشته باشد آنگاه ارزش سهام آن شرکت کاهش پیدا می کند.

یکی از ویژگی های سلامت مالی هر شرکت ، چشم انداز آتی و فعالیت های آن شرکت برای تداوم روند سودآوری می باشد. به عبارت دیگر اینکه شرکت مورد سرمایه گذاری از بازار مصرف مطمئن در آینده برخوردار باشد و حتی امکان توسعه نیز در آن وجود داشته باشد.

از جمله خطراتی که سلامت مالی یک شرکت را تهدید می کند تغییرات پیاپی مدیران ، دعاوی حقوقی و ورود رقبای جدید می باشد که این عوامل دست کم در ایجاد فضای منفی پیرامون سهام هر شرکت نقش اساسی دارند.

یکی دیگر از نکات ساده ای که کارشناسان توصیه به در نظر گرفتن آن دارند توجه به روند اقتصادی یک کشور است. در پایان باید گفت: یکی از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با سود آوری مواجه خواهند بود که این موضوع موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود و با کاهش ریسک سرمایه گذاری نقدینگی بیشتری وارد بازار سرمایه خواهد شد که در نهایت افزایش قیمت سهم را موجب خواهد شد.
 

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام