عرضه زپارس در روز پایانی هفته سوم مهر۹۷
سه شنبه 24 مهر 1397

عرضه زپارس در روز پایانی هفته سوم مهر۹۷

زمان عرضه : چهارشنبه 1397/07/25

 نماد: "زپارس "
نام شرکت: ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
نام گروه: زراعت و خدمات وابسته 
موضوع فعالیت: تهيه واجراي طرحهاي مربوط به امور کشاورزي اعم از زراعت ، دامپروري ، پرورش طيور ، آبزيان ، باغداري وتوليد محصولات خارج از فصل وگلخانه اي وغيره
سهامدار اصلی: 
♦️س.گ. توسعه ملی (39.99%)
♦️کشت و صنعت دامپروری مغان (39.99% )
♦️مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (20% )
روش عرضه: بوک بیلدینگ(ثبت سفارش)
محل عرضه: بازار دوم بورس
میزان عرضه: 10 درصد
میزان سرمایه: 325.340 میلیارد ریال    
تعداد سهام:  325.340 میلیون سهم
میزان عرضه:  حدود 32.534 میلیون سهم
مدیر عرضه: کارگزاری بانک ملی
متعهد خرید: توسعه ملی
حداکثر سهام قابل خرید: 300
دامنه قیمت: 3200 تا 3500 ریال 
سقف تعهد خرید: 50 درصد
حداکثر مبلغ خرید: 1،060،000

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام