پر معامله ترین سهم های روز ۱۷ آذر ۹۷
شنبه 17 آذر 1397

پر معامله ترین سهم های روز ۱۷ آذر ۹۷

پرمعامله ترین سهم های روز ۱۷ آذر ۹۷
امروز معاملات خودرویی ها و پالایشی ها روند جالب توجهی به خود گرفته بودند. گمانه زنی ها از افزایش قیمت خودرو و همچنین افزایش قیمت نفت به واسطه کاهش تولید نفت توسط اوپک و معافیت ایران از این کاهش ۸۰۰۰۰۰ بشکه ای، از عوامل جذب سرمایه گذاران به این دو صنعت بود.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام