پر معامله ترین سهم های بازار روز 1397/10/08
شنبه 8 دی 1397

پر معامله ترین سهم های بازار روز 1397/10/08

در اولین روز از هفته دوم دی معاملات پر حجم بانکی ها به چشم می خورد. همچنین این آمار نشان از افزایش حجم معاملات و مورد توجه قرار گرفتن سهم های شیران و تاپیکو از گروه محصولات شیمیایی دارند. لازم  به ذکر است امروز معاملات محصولات شیمیایی در محدوده مثبتی صورت گرفت.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام