پرمعامله ترین سهم های روز 12 دی ۱۳۹۷
چهارشنبه 12 دی 1397

پرمعامله ترین سهم های روز 12 دی ۱۳۹۷

در معاملات امروز بانک پاسارگاد پس از بازگشایی به صف خرید رسید و بیش ۱ میلیارد حجم معامله به کار خود پایان داد. همچنان بانکها و خودروییها در صدر پر معامله ترین سهم های روز به چشم می خورند.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام