اینستکس راه حلی برای دور زدن تحریم ها
دوشنبه 11 آذر 1398

اینستکس راه حلی برای دور زدن تحریم ها

عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه درخصوص پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس گفت: هر چند کشورهای جدیدی از اتحادیه اروپا به ساز و کار اینستکس به عنوان سهامدار می پیوندند، ارزشمند است اما کارایی این مکانیزم و ساز و کار آن بحث دیگری است. کشورهای اروپایی بدون اینکه وارد یک تجارت معقول با ایران شوند و در حوزه های مختلف خودشان را درگیر کنند تا تجارت راه بیافتد طبیعتا کاری برای اینستکس نخواهند کرد ما امیدواریم پیوستن 6 کشور جدید به این ساز و کار، یک انرژی جدید به اینستکس بدهد و منجر به عملیاتی شد هرچه بیشتری آن شود. اینستکس مراحل آخر عملیاتی شدن را می گذراند و با پیوستن کشورهای جدید، تعداد سهامداران اینستکس به 8 کشور افزایش یافته و امیدواریم این ساز و کار بتواند وضعیت عملیاتی جدی تری به خود بگیرد. معتقد هستم حتی در شرایط تحریم، اینستکس می تواند نزدیک به 20 درصد روابط اقتصادی ایران را پوشش دهد و در محله بعدی به وضعیت بهتری هم برسیم.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام