پرمعامله ترین سهم های روز 13 آذر 1398
چهارشنبه 13 آذر 1398

پرمعامله ترین سهم های روز 13 آذر 1398

نماد های بانکی همچنان در صدر پرمعامله ترین سهم های روز به چشم میخورند. ارزش معاملات امروز به16 هزار میلیارد تومان رسید و شاخص کل به سطح322 هزار واحد رسید.

پیام شما

ایمیل

نام خانوادگی

نام

پیام