اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری مدبر آسیا، ترکیبی از مجرب ترین مدیران حال حاضر بازار سرمایه ی ایران بوده که هر کدام به نوبه ی خود دارای تجارب موفق در عرصه های مختلف بازار سرمایه هستند.

ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری مدبر آسیا عبارتند از:

آقای داریوش مختاری

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای اسماعیل داور پناه

رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی حیدر زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره