برقراری ارتباط با کارشناسان

برای برقراری ارتباط با کارشناسان ما در واحدهای دفتر مرکزی می توانید با شماره های مستقیم زیر تماس حاصل فرمائید.

مسئول

خانم نظری

شماره تلفن : 41627109-021

مسئول

خانم نگهدار

شماره تلفن : 41627112-021

آقای عضدی

شماره تلفن : 41627111-021

مسئول

آقای علیزاده

شماره تلفن : 41627114-021

آقای صدیقی

شماره تلفن : 41627115-021

شماره واتساپ جهت ارسال مدارک (فیش واریزی و ...)

09364302975

مسئول

خانم بانی

شماره تلفن : 41627101-021