برقراری ارتباط با کارشناسان

برای برقراری ارتباط با کارشناسان ما در واحدهای دفتر مرکزی می توانید با شماره های مستقیم زیر تماس حاصل فرمائید.

مسئول

خانم حسینی

شماره تلفن : 41627109-021

مسئول

خانم نگهدار
شماره تلفن : 41627111-021

آقای امانی
شماره تلفن : 41627112-021

آقای باقری
شماره تلفن : 41627113-021

مسئول

آقای علیزاده
شماره تلفن : 41627114-021

آقای صدیقی
شماره تلفن : 41627115-021

شماره واتساپ جهت ارسال مدارک (فیش واریزی و ...)
09364302975

مسئول

خانم بانی

شماره تلفن : 41627101-021