اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری مدبر آسیا، ترکیبی از مجرب ترین مدیران حال حاضر بازار سرمایه ی ایران بوده، که هر کدام به نوبه ی خود دارای تجارب موفق در عرصه های مختلف بازار سرمایه هستند. ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری مدبر آسیا عبارتند از:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهدی حيدر زاده مدير عامل و عضو هيئت مديره
2 آقای محمد ابراهیم تحسیری رئیس هیئت مدیره
3 آقای شعبانعلی داورپناه نائب رئیس هیئت مدیره
4 آقای داریوش مختاری عضو موظف هیئت مدیره
5 آقای محمد رحیمی عضو هیئت مدیره
بالا